نویسنده = صحرانورد، اسداللّه
تعداد مقالات: 1
1. تأملی‌ بر بیع‌ متقابل‌ در قراردادهای‌ نفتی‌ ایران‌

دوره 1، شماره 2، پاییز 1381، صفحه 99-127

اسداللّه صحرانورد