نویسنده = کرافورد، نوشته جیمز
تعداد مقالات: 1
1. نقدی‌ بر طرح‌ مواد کمیسیون‌ حقوق بین‌الملل‌ در مورد مسؤولیت‌ دولت‌ها برای‌ اقدامات‌ متخلفانه‌ بین‌المللی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1381، صفحه 129-170

نوشته جیمز کرافورد؛ ژاکلین پِل و سیمون‌ اُلسون؛ ترجمه زهرا کسمتی