نویسنده = ایمانی، ترجمه و تلخیص از عباس
تعداد مقالات: 1
1. حمایت‌ از حق‌ خلوت‌ آدمیان‌ در عصر اطلاعات

دوره 1، شماره 2، پاییز 1381، صفحه 171-201

نوشته هِلن نیسن‌بام؛ ترجمه و تلخیص از عباس ایمانی