نویسنده = آجلی لاهیجی، مهشید
تعداد مقالات: 1
1. کاهش فقر؛ دستورالعملی برای توسعه اجتماعی در نظام بین‌المللی حقوق بشر

دوره 16، شماره 31، بهار و تابستان 1396، صفحه 47-77

رضا اسلامی؛ مهشید آجلی لاهیجی