نویسنده = عرفانی‌فر، امیر
تعداد مقالات: 1
1. نقش شاکی خصوصی و دادستان در جرایم علیه میراث تاریخی و فرهنگی

دوره 16، شماره 31، بهار و تابستان 1396، صفحه 169-201

کیومرث کلانتری؛ حسن خدابخشی پالندی؛ امیر عرفانی‌فر