نویسنده = ولی‌زاده، امین
تعداد مقالات: 1
1. حمایت حقوقی از آثار تاریخی و فرهنگی در برابر آلودگی‌های زیست‌محیطی

دوره 16، شماره 31، بهار و تابستان 1396، صفحه 203-229

امین ولی‌زاده؛ صابر نجومی