نویسنده = پوراستاد، مترجم مجید
تعداد مقالات: 1
1. قانون دعوای جمعی: الگویی برای کشورهای نظام سیویل‌لا

دوره 16، شماره 31، بهار و تابستان 1396، صفحه 287-309

نویسنده آنتونیو جیدی؛ مترجم مجید پوراستاد