نویسنده = جیدی، نویسنده آنتونیو
1. قانون دعوای جمعی: الگویی برای کشورهای نظام سیویل‌لا

دوره 16، شماره 31، بهار و تابستان 1396، صفحه 287-309

نویسنده آنتونیو جیدی؛ مترجم مجید پوراستاد