نویسنده = برلیان، پویا
تعداد مقالات: 1
1. مشروعیت سنجی مداخله دولت خارجی در مخاصمه غیر بین المللی: تأملی در بحران یمن

دوره 17، شماره 34، تابستان 1397، صفحه 7-36

آرامش شهبازی؛ پویا برلیان