نویسنده = ابراهیم گل، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. رعایت الزامات حقوقی و قانونی در قراردادهای جدید نفتی ایران (I.P.C)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1397

مهدی حقیقیان؛ علیرضا ابراهیم گل