نویسنده = ناصر، مهدی
1. قرادادهای هوشمند: توافقات حقوقی در پرتو بلاک چین

دوره 18، شماره 37، بهار 1398، صفحه 261-288

رجی او شیلدز؛ مهدی ناصر؛ حسین صادقی