نویسنده = قدسی، سیدابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در پرتو تحولات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

دوره 18، شماره 37، بهار 1398، صفحه 215-238

سیدابراهیم قدسی؛ میثم غلامی؛ امین ملکی