نویسنده = معارفی، نفیسه
تعداد مقالات: 1
1. اصول استقلال و بی‌طرفی در رادیو و تلویزیون‌های خدمت عمومی با تأکید بر ایران

دوره 16، شماره 32، پاییز و زمستان 1396، صفحه 145-175

نفیسه معارفی