نویسنده = شهریاری، سیروس
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تحلیلی برخی از جنبه‌‌های حقوقی برات از دریچه لایحه نوین تجارت

دوره 16، شماره 32، پاییز و زمستان 1396، صفحه 209-244

حمید میری؛ سیروس شهریاری؛ مصطفی عابدین‌‌پور