نویسنده = قرقانی، علیرضا
تعداد مقالات: 2
1. اصل مصونیت در برابر خوداتهامی در دادگاه های بین المللی؛ (ICC, ICTY, ICTR)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1398

علیرضا قرقانی