نویسنده = حسن رئیسی، مصطفی
تعداد مقالات: 2
1. آسیب شناسی سیاست های نوین تقنینی مبارزه با قاچاق کالا در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1398

مصطفی حسن رئیسی؛ ریحانه خلیلی