نویسنده = سپاهی، امیر
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه نحوه صدور اسناد رسمی با اسناد الکترونیکی مطمئن در حقوق کشورهای مختلف

دوره 17، شماره 33، بهار 1397، صفحه 9-26

عباس کریمی؛ امیر سپاهی