نویسنده = محمودزاده، خسرو
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل مصادیق قراردادهای احتمالی در نظام حقوقی ایران

دوره 17، شماره 33، بهار 1397، صفحه 127-144

حبیب‌الله رحیمی؛ خسرو محمودزاده