نویسنده = زمانی، سید قاسم
تعداد مقالات: 2
1. سازکارهای صیانت از حق استفاده از زبان مادری در مراجع بینالمللی و ملّی: تأملی بر رویه قضایی بین‌المللی

دوره 18، شماره 38، تابستان 1398، صفحه 199-230

سید قاسم زمانی؛ فرهاد عابدینی سعدآباد


2. توسعه نسل های حقوق بشر در تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری

دوره 17، شماره 35، پاییز 1397، صفحه 7-32

حسین یزدانی؛ حسین آل کجباف؛ سید قاسم زمانی؛ حسن سواری