نویسنده = رزم‌خواه، علی
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط حق بر غذا و سیاست‌های تجارت جهانی کشاورزی: تعامل یا تقابل؟

دوره 17، شماره 35، پاییز 1397، صفحه 55-82

فرهاد طلایی؛ علی رزم‌خواه