نویسنده = ویژه، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. دگردیسی مفهوم نظریه تفکیک قوا به مفهومی کارکردی

دوره 17، شماره 35، پاییز 1397، صفحه 113-144

محمدرضا ویژه؛ زهره‌سادات امیرآفتابی