نویسنده = حاجعلی، نعمت‌اله
تعداد مقالات: 1
1. اعتراض ثالث به رأی ورشکستگی در آیینه رویه قضایی

دوره 17، شماره 35، پاییز 1397، صفحه 171-198

نعمت‌اله حاجعلی؛ ابوذر کوهنورد