نویسنده = امینی‌نسب، حمزه
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر فقه اسلامی در شکل‌گیری حقوق کامن‌لا

دوره 17، شماره 35، پاییز 1397، صفحه 287-298

برهام محمد عطاءالله؛ حمزه امینی‌نسب