نویسنده = فروتنیان شهربابکی، فرناز
تعداد مقالات: 1
1. حقوق ایران نسبت به نقاط مداری از دیدگاه حقوق بین الملل

دوره 17، شماره 36، زمستان 1397، صفحه 107-132

فرناز فروتنیان شهربابکی؛ فاطمه فتح پور