نویسنده = مقدسی، محمدباقر
1. واکنش‌های کیفری عوام‌گرا در مقابله با جرایم خشونت‌بار در ایران

دوره 17، شماره 36، زمستان 1397، صفحه 189-210

محمدباقر مقدسی؛ محمد فرجیها