نویسنده = علیزاده گودرزی، محمدجواد
تعداد مقالات: 1
1. تعویق صدور حکم و آثار آن

دوره 17، شماره 36، زمستان 1397، صفحه 211-236

محمدجواد علیزاده گودرزی؛ ابوالفتح خالقی