نویسنده = زحمتکش، امین
تعداد مقالات: 1
1. جنایات جنگی سایبری؛ ویدئوهای جنایت بار دولت اسلامی و قوانین جنگ

دوره 17، شماره 36، زمستان 1397، صفحه 255-275

دیوید فیدلر؛ امین زحمتکش