نویسنده = برادران، دلاور
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر شخصیت در قراردادها با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس با تأکید بر رویه قضایی

دوره 18، شماره 37، بهار 1398، صفحه 189-213

فاطمه نوروزی؛ مهدی عاشوری؛ دلاور برادران