نویسنده = یگانه، وحید
تعداد مقالات: 1
1. اصل حاکمیت اراده و بروز آن در قواعد حل تعارض در نظام حقوقی ایران و چین

دوره 18، شماره 37، بهار 1398، صفحه 239-260

وحید یگانه؛ روح الامین حجتی کرمانی