دوره و شماره: دوره 18، شماره 38، تابستان 1398، صفحه 1-276 
1. مسئولیت کیفری وکیل دادگستری

صفحه 7-26

بیژن حاجی عزیزی؛ سیده مریم اعتماد


5. پلیس مسئله‌محور و ترس از جرم

صفحه 79-106

سعید کرمانی؛ سیّد مهدی سیّدزاده ثانی


8. تحلیل حقوقی ترابردپذیری شماره تلفن همراه در ایران؛ در پرتو مطالعات تطبیقی

صفحه 159-176

سیّد هاشم مداح‌حسینی؛ رجب فلاحی؛ سارا مرتضی‌قلی