دوره و شماره: دوره 9، شماره 17، بهار 1389، صفحه 1-620 
9. تحلیل جرم معامله متکی بر اطلاعات نهانی

صفحه 233-256

غلامعلی میرزایی‌منفرد


16. ماهیت حقوقی و صلاحیتهای هیأت داوری بازار اوراق بهادار

صفحه 409-436

ابراهیم عبدی‌پورفرد؛ محمدباقر پارساپور؛ علیرضا رجب‌زاده


23. علائم تجاری غیرسنتی

صفحه 567-584

سوره صادقی