دوره و شماره: دوره 8، شماره 16، پاییز 1388، صفحه 1-466 
1. دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات پلیسی

صفحه 13-28

محمد فرجیها؛ محمد باقر مقدسی


6. سیستم اطلاعاتی مطمئن در قانون تجارت الکترونیکی

صفحه 123-131

محبوبه عبدالهی؛ مرتضی شهبازی‌نیا