دوره و شماره: دوره 6، شماره 12، پاییز 1386، صفحه 1-307 
2. بررسی روابط حقوقی طرفهای اعتبار اسنادی الکترونیک

صفحه 33-55

مهدی اعتمادی؛ علی تازیکی‌نژاد


13. نقدی بر قانون جدید ثبت اختراعات

صفحه 263-274

حکمت‌الله قربانی