دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، پاییز 1383، صفحه 1-295 
2. کنترل‌ قضائی‌ قانون‌ عادی‌ در تطبیق‌ با قانون‌ اساسی‌ (حقوق تطبیقی‌ و ایران‌)

صفحه 33-60

عبدالله خدابخشی‌ شلمزاری؛ نیره‌ عابدین‌ زاده‌ شهری‌


8. ورشکستگی به تقلب

صفحه 155-173

منصور رحمدل


10. کلاهبرداری‌ رایانه‌ای‌

صفحه 203-238

حسن عالی‌پور