نویسنده = شهرام زرنشان
صلاحیت جهانی نهادی پوپولیستی یا لازمه زیست بین المللی؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1401

10.48300/jlr.2022.342229.2053

سیدحسین میرجعفری؛ شهرام زرنشان؛ سمانه رحمتی فر


اختیارات و تعهدات پلیس در کنترل خشونت‌های ناشی از اجتماعات:مطالعه تطبیقی حقوق ایران و قواعد حقوق بین الملل بشر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1401

10.48300/jlr.2022.344312.2066

مهرداد گنجعلی دارانی؛ ستار عزیزی؛ شهرام زرنشان


چالش‌های تعریف افراط‌گرایی دینی در حقوق بین‌الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1402

10.48300/jlr.2023.382286.2269

محمد امین لسانی سنگاچین؛ شهرام زرنشان؛ محسن محبی؛ سیّدقاسم زمانی


تحکیم صلح و امنیت بین المللی از طریق درک پیوند توسعه پایدار و امنیت آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1402

10.48300/jlr.2022.322227.1901

سمیه اصلانی اسلمرز؛ سمانه رحمتی فر؛ شهرام زرنشان


ارزیابی وضعیت ایران در ارتباط با مقررات بین المللی مرتبط با پولشویی

دوره 21، شماره 49، خرداد 1401، صفحه 39-69

10.48300/jlr.2022.148310

روح اله خیرانی؛ شهرام زرنشان؛ محمدهادی سلیمانیان


نقش و جایگاه گروه ویژه اقدام مالی( FATF ) در نظام حقوق بین الملل

دوره 20، شماره 45، اردیبهشت 1400، صفحه 299-322

10.48300/jlr.2021.129442

حبیب الله حبیبی؛ شهرام زرنشان


تنش میان مدیریت منطقه ای و جهانی در پیشگیری و سرکوب اعمال غیرقانونی در دریاها

دوره 14، شماره 27، خرداد 1394، صفحه 5-20

جمشید ممتاز؛ مسعود علیزاده؛ شهرام زرنشان


امکان توسل به دفاع مشروع برای مبارزه با تروریسم

دوره 6، شماره 11، فروردین 1386، صفحه 85-128

عباسعلی کدخدایی؛ شهرام زرنشان