نویسنده = شهرام زرنشان
صلاحیت جهانی نهادی پوپولیستی یا لازمه زیست بین المللی؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1401

10.48300/jlr.2022.342229.2053

سیدحسین میرجعفری؛ شهرام زرنشان؛ سمانه رحمتی فر


اختیارات و تعهدات پلیس در کنترل خشونت‌های ناشی از اجتماعات:مطالعه تطبیقی حقوق ایران و قواعد حقوق بین الملل بشر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1401

10.48300/jlr.2022.344312.2066

مهرداد گنجعلی دارانی؛ ستار عزیزی؛ شهرام زرنشان


چالش‌های تعریف افراط‌گرایی دینی در حقوق بین‌الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1402

10.48300/jlr.2023.382286.2269

محمد امین لسانی سنگاچین؛ شهرام زرنشان؛ محسن محبی؛ سیّدقاسم زمانی


ارزیابی وضعیت ایران در ارتباط با مقررات بین المللی مرتبط با پولشویی

دوره 21، شماره 49، خرداد 1401، صفحه 39-69

10.48300/jlr.2022.148310

روح اله خیرانی؛ شهرام زرنشان؛ محمدهادی سلیمانیان


نقش و جایگاه گروه ویژه اقدام مالی( FATF ) در نظام حقوق بین الملل

دوره 20، شماره 45، اردیبهشت 1400، صفحه 299-322

10.48300/jlr.2021.129442

حبیب الله حبیبی؛ شهرام زرنشان


تنش میان مدیریت منطقه ای و جهانی در پیشگیری و سرکوب اعمال غیرقانونی در دریاها

دوره 14، شماره 27، خرداد 1394، صفحه 5-20

جمشید ممتاز؛ مسعود علیزاده؛ شهرام زرنشان


امکان توسل به دفاع مشروع برای مبارزه با تروریسم

دوره 6، شماره 11، فروردین 1386، صفحه 85-128

عباسعلی کدخدایی؛ شهرام زرنشان