نویسنده = سیّدیاسر ضیایی
مسئولیت اجتماعی شرکت‌های فراملی؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

دوره 20، شماره 46، شهریور 1400، صفحه 255-282

10.48300/jlr.2021.132621

سید یاسر ًضیایی؛ محسن لطفی گماسایی


حمایت از حقوق بشر در فضای سایبر

دوره 16، شماره 31، خرداد 1396، صفحه 79-105

سیّدیاسر ضیایی


ساختار و عملکرد دیوان آفریقایی حقوق بشر

دوره 14، شماره 27، خرداد 1394، صفحه 155-174

سیّدیاسر ضیایی؛ صادق جعفرزاده درابی


مسؤولیت بین‌المللی دولت ناشی از حملات سایبری

دوره 12، شماره 23، فروردین 1392، صفحه 87-122

سید یاسر ضیایی؛ مونا خلیل زاده


وضعیت سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی در حقوق بین‌الملل و حقوق ایران

دوره 8، شماره 15، فروردین 1388، صفحه 263-291

سیّدیاسر ضیایی؛ سید هادی پژومان