نویسنده = حوریه حسینی اکبرنژاد
قانون جدید مبارزه با تروریسم در فیلیپین و تعارض با نظام حقوق بین‌الملل بشر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1401

10.48300/jlr.2022.348148.2095

نادر ناصری پیله درق؛ حوریه حسینی اکبرنژاد


ترور هدفمند: نقض اصل عدم تقابل در تعهدات بنیادین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه

دوره 17، شماره 35، آبان 1397، صفحه 199-242

10.48300/jlr.2018.79343

هاله حسینی اکبرنژاد؛ حوریه حسینی اکبرنژاد


حقوق بین‌الملل معاصر: حقوق مبتنی بر تعامل یا تعارض؟

دوره 16، شماره 32، آذر 1396، صفحه 99-128

حوریه حسینی اکبرنژاد؛ هاله حسینی اکبرنژاد