نویسنده = محسن صادقی
شروط ضد رقابتی در قراردادهای حمل و نقل با نگاهی به رویه قضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1401

10.48300/jlr.2022.334431.1999

حکیمه صفائی محمدآبادی؛ مهدی خاقانی اصفهانی؛ محسن صادقی


مسؤولیت غیرقراردادی نقض حقوق مصرف‌کننده در تجارت الکترونیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1401

10.48300/jlr.2022.334302.2003

محسن صادقی؛ مائده صفری؛ سارا مولاپناه


اثر نگرش و مبانی اقتصادی بر سیاست‌گذاری کیفری در زمینه‌‌ی مالکیت فکری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1401

10.48300/jlr.2023.354357.2188

ملیکا خلیل ‌اللهی؛ محسن صادقی؛ شهلا معظمی


چالش اجرای تصمیمات ناشی از شیوه های جایگزین حل اختلاف( ای دی آر) و شیوه مدیریت حقوقی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1402

10.48300/jlr.2023.413727.2427

محسن صادقی؛ سیدعلی تقوی


تأثیر نظام حقوق مالکیت فکری بر آلودگی کلان‌شهرها

دوره 9، شماره 18، مهر 1389، صفحه 203-232

محسن صادقی؛ صادق شمشیری


موانع تشکیل و کارآمدی سازمان‌های غیردولتی در ایران

دوره 8، شماره 15، فروردین 1388، صفحه 375-407

طیبه واعظی؛ محسن صادقی


بررسی مقررات مالیاتی در معاهده منشور انرژی و آثار حقوقی الحاق ایران به آن

دوره 5، شماره 10، مهر 1385، صفحه 275-296

بهنام غفاری فارسانی؛ محسن صادقی