نویسنده = محسن صادقی
تعداد مقالات: 7
1. تأثیر نظام حقوق مالکیت فکری بر آلودگی کلان‌شهرها

دوره 9، شماره 18، پاییز 1389، صفحه 203-232

محسن صادقی؛ صادق شمشیری


3. حل اختلافات سرمایه‌گذاری در معاهده منشور انرژی و آثار حقوقی الحاق ایران به آن

دوره 8، شماره 16، پاییز 1388، صفحه 379-397

محسن صادقی؛ بهنام غفاری فارسانی


4. موانع تشکیل و کارآمدی سازمان‌های غیردولتی در ایران

دوره 8، شماره 15، بهار 1388، صفحه 375-407

طیبه واعظی؛ محسن صادقی


5. بررسی مقررات مالیاتی در معاهده منشور انرژی و آثار حقوقی الحاق ایران به آن

دوره 5، شماره 10، پاییز 1385، صفحه 275-296

بهنام غفاری فارسانی؛ محسن صادقی