نویسنده = محسن محبی
نقش نهاد داوری بین المللی در حفظ صلح و امنیت جهانی با تأکید بر بازیگران غیردولتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1400

10.48300/jlr.2021.300643.1745

عرفان میرزازاده؛ سیّدقاسم زمانی؛ محسن محبی؛ فتح الله رحیمی


چالش‌های تعریف افراط‌گرایی دینی در حقوق بین‌الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1402

10.48300/jlr.2023.382286.2269

محمد امین لسانی سنگاچین؛ شهرام زرنشان؛ محسن محبی؛ سیّدقاسم زمانی


تأثیر تحریم‌ها بر داوری‌‌‌ تجاری بین‌المللی

دوره 21، شماره 52، اسفند 1401، صفحه 33-64

10.48300/jlr.2021.299204.1736

عرفان میرزازاده؛ سیّدقاسم زمانی؛ محسن محبی؛ فتح الله رحیمی


بازنگری آرای داوری بین‌المللی در عرصه حقوق سرمایه‌گذاری خارجی

دوره 21، شماره 51، آذر 1401، صفحه 115-140

10.48300/jlr.2021.308620.1797

طناز کوه پائی؛ محسن محبی؛ سعید منصوری


چالش‌ها و ضعف‌های اصول راهنمای ۲۰۰۶ در مورد اعمال یک‌جانبه دولت‌ها در حقوق بین‌الملل

دوره 21، شماره 51، آذر 1401، صفحه 295-329

10.48300/jlr.2021.297274.1716

مهدی سلیمی مقدم؛ محسن محبی؛ رضا موسی زاده؛ داود هرمیداس باوند