نویسنده = مهدی ناصر
عملیات اجرایی حقوق دریایی و جمع‌آوری اطلاعات در عصر امنیت دریایی

دوره 19، شماره 41، خرداد 1399، صفحه 471-509

حسین صادقی؛ زهرا علی همتی؛ مهدی ناصر؛ داگلاس گیلفویل


قرادادهای هوشمند: توافقات حقوقی در پرتو بلاک چین

دوره 18، شماره 37، اردیبهشت 1398، صفحه 261-288

رجی او شیلدز؛ مهدی ناصر؛ حسین صادقی