نویسنده = علیرضا ظاهری
قاعده مصونیت دولت ها و تقابل آن با تروریسم با تاکید بر سانحه سقوط هواپیمای اوکراین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1401

10.48300/jlr.2022.340812.2045

مهشید کرباسی؛ علیرضا ظاهری؛ محسن عبداللهی؛ عباس کوچ نژاد


مصونیت دولت‌ها و اموال آنها در پرتو حقوق داخلی کشورها (مطالعه موردی ژاپن و ایتالیا) ‬‬‎

دوره 21، شماره 51، آذر 1401، صفحه 39-72

10.48300/jlr.2022.302728.1754

مهشید کرباسی؛ علیرضا ظاهری؛ محسن عبداللهی؛ عباس کوچ نژاد