کلیدواژه‌ها = اسناد بین‌المللی
پیشگیری از تکرار جرم با حفظ کرامت انسانی بزهکار با نگاهی به آموزه‮های جرم‌شناختی

دوره 20، شماره 45، اردیبهشت 1400، صفحه 23-54

10.48300/jlr.2021.129337

ابراهیم قدسی؛ بهروز قلیزاده؛ عاطفه شیخ اسلامی


توسعه نسل های حقوق بشر در تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری

دوره 17، شماره 35، آبان 1397، صفحه 7-32

10.48300/jlr.2018.79336

حسین یزدانی؛ حسین آل کجباف؛ سید قاسم زمانی؛ حسن سواری