کلیدواژه‌ها = جبران‌ خسارت‌
نقدی‌ بر طرح‌ مواد کمیسیون‌ حقوق بین‌الملل‌ در مورد مسؤولیت‌ دولت‌ها برای‌ اقدامات‌ متخلفانه‌ بین‌المللی

دوره 1، شماره 2، مهر 1381، صفحه 129-170

نوشته جیمز کرافورد؛ ژاکلین پِل و سیمون‌ اُلسون؛ ترجمه زهرا کسمتی