کلیدواژه‌ها = دادرسی
بررسی تعهدات وکیل دادگستری با تأکید بر رویه قضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1401

10.48300/jlr.2023.356041.2149

پیام خنجری کاکاوندی؛ مصطفی السان؛ نجاد علی الماسی؛ عبداله کیایی


بررسی سیر تاریخی راهکارهای مقابله با اطاله دادرسی با محوریت انقلاب مشروطه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1401

10.48300/jlr.2023.346247.2081

سید حسام الدین رفیعی طباطبایی؛ عباس پهلوان زاده؛ مرضیه افضلی مهر


بررسی دعوی خلع ید مشاعی بر محور رفع چالش های قضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1402

10.48300/jlr.2023.388903.2305

مرتضی تاجری؛ رمضان دهقان؛ رسول مقصودپور