کلیدواژه‌ها = شفافیت
ارزیابی ماده 220 ق. م. ا. 1392 در پرتو اصل شفافیت قانون

دوره 21، شماره 50، مرداد 1401، صفحه 133-156

10.48300/jlr.2022.153651

میترا دریجانی؛ حمید دلیر؛ سید مهدی احمدی موسوی


بررسی راهکارهای مبارزه با فساد در مناقصات دولتی

دوره 18، شماره 40، اسفند 1398، صفحه 411-447

10.48300/jlr.2020.104285

لیلا حسینی؛ پروین پورفخریان


تبیین اصول مقررات‌گذاری بانکی در پرتو نظام حقوقی ایران

دوره 16، شماره 32، آذر 1396، صفحه 7-36

علی‌اکبر گرجی؛ هدیه‌سادات میرترابی