کلیدواژه‌ها = قانون اساسی
مطالعه فصل مشترک صلاحیت‌های مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی در موضوع برجام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1402

10.48300/jlr.2022.355012.2145

علی قربان پور


مفهوم، چالش ها و راهکارهای احیای حقوق عامه توسط سازمان بازرسی کل کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1402

10.48300/jlr.2024.424161.2490

مجتبی همتی؛ حسین خزایی


رعایت الزامات حقوقی و قانونی در قراردادهای جدید نقتی ایران (I.P.C)

دوره 17، شماره 36، بهمن 1397، صفحه 87-105

10.48300/jlr.2019.91481

مهدی حقیقیان؛ علیرضا ابراهیم گل


تخصیص صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی در نظم اساسی ایران

دوره 14، شماره 27، خرداد 1394، صفحه 43-62

جواد تقی زاده؛ فاطمه سمیعیان


مسأله اساسی‌سازی نظم حقوقی

دوره 6، شماره 11، فروردین 1386، صفحه 129-162

جواد تقی زاده