کلیدواژه‌ها = حقوق بین الملل عرفی
مسئولیت دولت‌ها در کاهش تغییرات اقلیمی بر اساس حقوق بین الملل عرفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 فروردین 1403

10.48300/jlr.2024.424912.2492

فرهاد همتی؛ مسعود راعی؛ علیرضا آرش پور


میان‌کنش دکترین صلاحدید و عرف بین المللی

دوره 22، شماره 55، آذر 1402، صفحه 81-113

10.48300/jlr.2022.342152.2052

نیلوفر راغب؛ حسن سواری