کلیدواژه‌ها = حقوق ایران
شروط ضد رقابتی در قراردادهای حمل و نقل با نگاهی به رویه قضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1401

10.48300/jlr.2022.334431.1999

حکیمه صفائی محمدآبادی؛ مهدی خاقانی اصفهانی؛ محسن صادقی


وضعیت حقوقی استیبل کوین در ایران و اتحادیه اروپا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1401

10.48300/jlr.2023.381898.2266

علی نخجوانی؛ مجید وزیری


محافظت از حریم خصوصی و اطلاعات شخصی: مطالعه تطبیقی بین حقوق ایران وحقوق کانادا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1401

10.48300/jlr.2023.368427.2199

محمدحسین تقی‌پور درزی نقیبی؛ سیده طاهره موسوی خطیر؛ مهدی طالقان غفاری


شرط گام ابتکاری در نظام اختراعات ایران

دوره 15، شماره 30، مهر 1395، صفحه 197-215

حامد نجفی؛ مهسا مدنی


بررسی و تحلیل زبان علم حقوق ایران در پرتو زبان‌های علمی مدرن

دوره 11، شماره 21، فروردین 1391، صفحه 35-56

حسین سیمایی صراف؛ حامد ملکشاهی


مفهوم طلاق و موجبات آن در حقوق ایران و انگلیس

دوره 10، شماره 19، فروردین 1390، صفحه 43-57

حسین سیمایی صرّاف؛ مریم فخاریان


وضعیت سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی در حقوق بین‌الملل و حقوق ایران

دوره 8، شماره 15، فروردین 1388، صفحه 263-291

سیّدیاسر ضیایی؛ سید هادی پژومان


چالشهای شبیه‌سازی درمانی انسان

دوره 6، شماره 11، فروردین 1386، صفحه 321-334

حبیب‌الله رحیمی