کلیدواژه‌ها = مالکیت
نظام حقوقی حاکم‌بر مالکیت سلول های مورد استفاده در شبیه سازی درمانی و سلول های بنیادی حاصله از آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1401

10.48300/jlr.2023.368531.2205

مهسا مشار موحد؛ محمد راسخ؛ سید محمد قاری سید فاطمی؛ میر قاسم جعفرزاده


نگرشی تطبیقی بر مالکیت در فقه اسلامی و حقوق غرب

دوره 8، شماره 15، فروردین 1388، صفحه 205-227

محمدرضا ویژه