کلیدواژه‌ها = قرارداد
تحلیل مصادیق قراردادهای احتمالی در نظام حقوقی ایران

دوره 17، شماره 33، اردیبهشت 1397، صفحه 127-144

10.48300/jlr.2018.65513

حبیب‌الله رحیمی؛ خسرو محمودزاده


تحلیل نظام قانونی ایران در حوزه سرمایه‌گذاری صنعت نفت

دوره 16، شماره 31، خرداد 1396، صفحه 107-121

حمید باقرزاده؛ راحله سید مرتضی حسینی


تعیین‌ مرجع‌ رسیدگی‌ به‌ دعاوی‌ تجارت‌ الکترونیک‌

دوره 2، شماره 3، فروردین 1382، صفحه 89-110

مایکل چیسیک؛ ترجمه گروه پژوهشی حقوق خصوصی مؤسسه شهر دانش


صلاحیت‌ بین‌المللی‌ و شناسایی‌ و اجرای‌ احکام‌ خارجی‌ در دعاوی‌ مالکیت‌های‌ فکری

دوره 2، شماره 3، فروردین 1382، صفحه 225-260

ام‌.جی‌.تی‌. دریسن؛ ترجمه باقر انصاری‌